Vår beste dag - Erik Bye

Are Hembre i Nidarosdomen Foto.: Eir Jørgen Bue